Fremtidens Nordre Frihavnsgade

Nordre Frihavnsgade er en af Østerbros mest besøgte handelsgader, men er samtidig meget trafikeret.
Det giver udfordringer, f.eks. når børn skal afleveres i skole eller daginstitution og kan føles utrygt for de mange cyklende i gaden. Københavns Kommune har derfor besluttet, at gennemføre en indledende undersøgelse af cykelforholdene og gaderummet som helhed. Det skal blandt andet ske i dialog med borgere, erhverv, skoler og lokaludvalg for at skabe den mest optimale løsning ved en renovering af hele gaderummet.

Høring

Download lokaludvalgets høringssvar vedr Nordre Frihavnsgade d.27.5.15, download Mindretalsudtalelse til høringssvar vedr Nordre Frihavnsgade
download Kommentarer fra borgerne til høring Ndr. Frihavnsgade