Ældrepolitik 2015-2018

Københavns Sundheds- og Omsorgsudvalg vil gerne have dine bud på, hvordan københavnern sikres et et godt ældreliv med høj livskvalitet længst muligt. Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye ældrepolitik ’Lev stærkt hele livet’. 

Visionen for Københavns Kommunes ældrepolitik er frihed, tryghed og medborgerskab. Det betyder, at Københavnerne skal have frihed til at vælge tilbud, der passer til deres liv, og de skal være trygge ved, at kommunen sikrer en sammenhængende indsats og stiller med kompetent støtte, når de har brug for det.

Visionen sætter retning for udviklingen af tilbuddene på ældreområdet de næste fire år.

Høring

Ældrepolitikken er i høring til den 17. februar 2015.

Mere information

Download  Ny ældrepolitik 2015-2018  

Download lokaludvalgets høringssvar d.25.2.15