Høring 2015

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan

Østre Gasværkgrunden (starteredegørelse)

Justering af klynger og netværk

Lokalplanforslag Lersø Parkallé 2

Strategi for bynatur

Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Kommuneplan 2015

Marmormolen II - Intern høring

Agenda 21 strategi 2016-2019

Københavns Kommunes budget 2016

Allerødruten

Vandhandleplan

Skoledistrikter 2016-2017

Scherfigsvej 6

Almene boliger - Kommuneplantillæg

Kultur og Fritidspolitik 2016-2019

Fremtidens Ndr. Frihavnsgade

Fremtidens Fritidstilbud 2. høring

Årskort til svømmehallerne

Kommuneplan 2015 - intern høring

Sankt Joseph startredegørelse

Supercykelsti - Indre Ringrute

Projekt Tryghedsløft

"Nyd livet, Københavnere"

Ældrepolitik 2015-2018

Lokalplanforslag Østerport II

Risikostyringsplan Kalveboder

Navneændring af østlig del af Borgervænget

Fremtidens fritidstilbud

Scherfigsvej 8 - intern høring

 

Øvrige henvendelser og svar 2015

Lokaludvalgets høingssvar vedr. Sammen om byen d.23.9.15

Henvendelse til Morten Kabell vedr grøn cykelforbindelse fra Kildevældsskolen til Ryparken Station d.29.6.2015

Henvendelse til teknik- og Miljøforvaltningen vedr lukning af Silkeborg Plads d.25.6.15,
Bilag_150608_LukningAfSilkeborgPlads,
Mindretalsudtalelse til Henvendelse vedr lukning af Silkeborg Plads

Henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen fra Indre By Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg vedr. Mobile toiletter d.19.6.15

Henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr vejforslag for Strandpromenaden samt analyser for Nordhavnsvej d.25.6.15,
Bilag_Trafiklyskryds på Strandpromenaden Strandvænget,
Mindretalsudtalelse til Henvendelse vedr rafikforslag for Strandpromenaden samt analyser for Nordhavnsvej

Østerbro Lokaludvalgs kommentarer til Kultur-og Fritidsplan for Nordhavn d.14.4.15