Risikostyringsplan for Kalveboder

Køge Bugt er udpeget som et af 10 danske risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. Denne udpegning er sket som et led i den danske implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv. For de udpegede områder skal der udarbejdes en risikostyringsplan.

Risikostyringsplanen for København indeholder de initiativer, som skal være medvirkende til at reducere risikoen for en oversvømmelse.

Høring

Planen er i høring til den 19. juni 2015

Mere information

Download Risikostyringsplan for Køge Bugt Kalveboder

Lokaludvalget har valgt ikke at svare på denne høring.