"Nyd livet, Københavner"

Københavns Kommune vil gerne have dine bud på, hvordan kommunen sikrer alle københavnere en bedre livskvalitet og lige muligheder for at leve et godt og langt liv. Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik ’Nyd livet, københavner’.

God trivsel og et godt helbred øger mulighederne for den enkelte københavner, og derfor mener kommunen, at sundhed er et vigtigt middel til at få det bedste ud af livet. Hvad mener du? 

Som en del af sundhedspolitikken sætter kommunen i 2015 fokus på psykisk sundhed samt alkohol og stoffer. 
Kommunen igangsætter to handleplaner med konkrete indsatser, der skal bidrage til at løse udfordringerne for københavnerne med eksempelvis stress og et stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Det gør kommunen, fordi københavnernes psykiske sundhed og forbrug af alkohol og stoffer har betydning for blandt andet indlæringsevnen i skolen, muligheden for at gennemføre en uddannelse, for at få og fastholde et arbejde og for at danne stærke sociale relationer gennem livet.

I de kommende 10 år vil kommunen løbende udarbejde nye handleplaner, der skal give københavnerne bedre livskvalitet. Det vil kommunen gøre sammen med alle, der kan, og vil bidrage til visionen. 

Dit høringssvar indgår i den endelige udgave af sundhedspolitik og handleplaner, som behandles af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. marts 2015, Økonomiudvalget den 14. april og Borgerrepræsentationen den 30. april 2015.

Høring

Sundhedspolitikken er i høring til den 26. februar 2015.

Mere information

Download Høringsbrev - Sundhedspolitikken 2015-2025 Nyd livet københavner, Høringsudkast til sundhedspolitik 2015-2025 Nyd livet københavner, Udkast til handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018, Udkast til handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018, Udkast til videnspapir om alkohol og stoffer, Udkast til videnspapir om bedre psykisk sundhed

Download lokaludvalgets høringssvar d.25.2.15