Østerport Station II - Lokalplanforslag

Planerne gør det muligt at fortætte erhvervsbebyggelsen på Oslo Plads til højre for Østerport Station. Bebyggelsen skal tilføre området et mere bymæssigt præg og samtidig indordne sig i områdets kulturhistoriske miljø. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætning om at sikre en høj tilgængelighed med kollektiv trafik til kontor- og serviceerhverv

Borgermøde

Københavns Kommune og Indre By Lokaludvalg inviterer til orienteringsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19-21 i Teatersalen på Institut Sankt Joseph, Dag Hammarskjoelds Allé 17, 2100 København Ø.
 

Høring

Forslaget er i høring til den 20. februar 2015
 
 

Mere information

Se information om startredegørelsen her.