Fremtidens Fritidstilbud

Børne- og Ungdomsudvalget har sat fokus på at udvikle fritidsområdet i Københavns Kommune. Baggrunden er, at fritidstilbudene bliver udfordret økonomisk og fagligt af Folkeskolereformen, som bl.a. betyder, at åbningstiden i tilbudene bliver kortere. 

Udvalget har på sit møde den 10. december 2014 besluttet, at forvaltningens forslag til udvikling af de fysiske rammer sendes i høring. Samtidig bliver I i høringen bedt om at kommentere på forskellige modeller for organisering af de fremtidige fritidsinstitutioner og fritidscentre.

Høring

Forslaget er i høring til den 6. februar 2015

Mere information

Download  Høringsbrev Fremtidens FritidstilbudFremtidens Fritidstilbud

Download  Lokaludvalgets høringssvar vedr Fremtidens Fritidstilbud 20.1.15