Projekt Tryghedsløft

Med Københavns budget 2015 er der afsat 3 mio. kr. i hhv. 2015 og 2017 til konkrete forbedringer af byens rum, der øger trygheden. Der er allerede udpeget 30 konkrete steder i byen, som skal løftes. Disse 30 steder er udpeget ved inddragelse af viden fra lokaludvalgene og Teknik- og Miljøforvaltningen. Udgiften til at gennemføre et tryghedsløft på de 30 steder udgør ca. 1,5 mio. kr. i 2015. Der resterer således 1,5 mio. kr. i 2015 til at gennemføre yderligere tryghedsløft i byen.

Lokaludvalgene har tidligere peget på en række utrygge steder, og ikke alle indgår i de udpegede 30 steder, der med sikkerhed skal løftes i 2015. Der resterer således en samlet bruttoliste på 80 projekter for hele København, som skal kvalificeres og prioriteres yderligere.  

Efter høringsfristens udløb vil der foreligge en samlet række forslag til tryghedsløft i hele byen. Disse forslag vil blive vurderet og kvalificeret af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Københavns Politi. Udvælgelseskriterierne vil dels tage udgangspunkt i en faglig vurdering af de enkelte forslag, men i høj grad også i den oplevede tryghed hos borgerne i de enkelte bydele.  

Forslag, som det ikke vil være muligt at gennemføre inden for den økonomiske ramme i 2015 vil indgå i bruttolisten for tryghedsløft, der kan gennemføres i 2017.

Høring

Projektet er i høring til den 27. februar 2015

Mere information

Downlaod Brev til lokaludvalg, Bilag - Kort over de første 30 tryghedsløft, Faktaark og tidsplan, Bruttoliste over forslag til tryghedsløft på Østerbro

Download Lokaludvalgets høringssvar 25.2.15