Navneændring Borgervænget

Som følge af en fysisk vejomlægning er Borgervænget blevet delt i to adskilte vejstykker. Den ene del af Borgervænget skal derfor have nyt navn. Kommune Kommunes Vejnavnenævn foreslår at ændre navnet for en del af Borgervænget til Jean Sibelius Gade.


Høring

Der er høringsfrist den 30. januar 2015

Mere information

Download  Høring om ændring af vejnavn for østlig del af Borgervænget , Partshøring om adressændring, Informationsskrivelse om adresser i haveforeninger

Download lokaludvalgets høringssvar vedr navneændring for den østlige del af Borgervænget_20.1.15, Borgerkommentar vedr. navneændring Borgervænget