Supercykelsti - Helsingørruten

Helsingørruten

Med anlæg af supercykelstien Helsingørruten sikres en sammenhængende cykelforbindelse fra Helsingør til København, der føles tryg samt har en god fremkommelighed for cyklister på hele strækningen.

Med etableringen af supercykelstien Helsingørruten bliver der etableret en supercykelsti der forbinder Københavns Kommune med kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal , Hørsholm, Fredensborg og Helsingør.

Helsingøruten er en del af et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter – supercykelstier – som skal etableres i et samarbejde mellem 22 kommuner og Region Hovedstaden.

Formålet med etableringen af supercykelstierne er at øge cykeltrafikkens andel af den samlede transport i regionen. Dette skal ske ved, på supercykelstierne, at sikre en sammenhængende strækninger, der føles trygge og sikre samt har en god fremkommelighed for cyklister på hele strækningen.

I Københavns Kommune strækker Helsingørruten sig fra Strandvejen via Ryvangs Alle til Gentofte Kommune. I retning mod Gentofte er cykelstien brudt ved 9-10 sideveje. Udkørslerne fra sidevejene er meget bredde og dynamiske. For at gøre ruten mere tryg for cyklister afmærkes med cykelfelter ud for hver af disse udkørsler bliver cykelruten og tre af udkørslerne strammes op så de bliver mindre dynamiske.

Tidsplan

April 2015: Anlægsarbejdet påbegyndes
Juli 2015: Anlægsarbejdet forventes afsluttet og indviet.

 Mere information

Download Helsingørruten-Ryvangsallé

Download Høringssvar vedr supercykelsti Helsingørruten 11.12.2014