Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

I forbindelse med ikrafttrædelse af 3. bølge i digitaliseringsstrategien den 1. december 2014, er det besluttet at revidere regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Digitaliseringsstrategiens 3. bølge omfatter affaldsområdet og har den konsekvens, at kommunikation mellem kommuner og deres borgere og virksomheder skal foregå digitalt, jf. miljøbeskyttelsesloven § 45, stk. 4, 2. punkt.

Revisionen af regulativerne indeholder 3 hovedpunkter:

  1. Indarbejdelse af nye og ændrede forhold for eksisterende ordninger med ikrafttrædelse 1. januar 2015, herunder nedlæggelse af den hidtidige mulighed for at modtage gratis papirsække til haveaffald,
  2. Fremtidssikre regulativerne i forhold til kendte, fremtidige ændringer af eksisterende ordninger.
  3. Bemyndige forvaltningen til at udarbejde retningslinjer for de tekniske forhold tilknyttet ordningerne.

Høring

Forslaget er i høring til den 12.12.14

Mere information

Download Regulativ for husholdningsaffald, Regulativ for erhvervsaffald

Lokaludvalget har ikke svaret på denne høring.