Integrationspolitik 2015-2018

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg besluttede den 20. oktober 2014 at sende udkastet til Københavns Kommunes ny integrationspolitik i høring.

Alle kommunens forvaltninger har bidraget med forslag til mål i den ny integrationspolitik. Det er hensigten, at der i politikken skal være mål inden for hvert af de områder, som kommunens politiske udvalg har ansvar for. Målene skal afspejle væsentlige udfordringer i forhold til integrationen af københavnere med ikke-vestlig baggrund.

Høring

Der er høringsfrist den 2. december 2014

Mere information

Download Udkast til ny integrationspolitik 2015-2018, find supplerende materiale her

Lokaludvalget har ikke afgivet høringssvar på denne høring.