Metro til Nordhavn - supplerende VVM

Københavns Kommune har udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn. Den supplerende VVM indeholder et hovedforslag med udvidet arbejdstid, der har til formål, dels at afkorte perioden med gener for børneinstitutionerne ved Krauseparken, dels at fremskynde anlægsarbejderne i Nordhavn med henblik på at mindske perioden med gener i dagtimerne for de eksisterende virksomheder og kommende beboere i Nordhavn og fremme udbygningen af Nordhavn.

Høring

Der er høringsfrist den 9. december 2014

Mere information

Download  Metro-til-Nordhavn-VVM-redegørelse_2014, Metro-til-Nordhavn-VVM-redegørelse_2014_Bilag

Download Høringssvar vedr supplerende VVM for metro til Nordhavn 20.11.14