Sundmolen - forslag til lokalplan

Lokalplanen for ’Sundmolen’ er 3. etape af planlægningen og udbygningen af Nordhavn. Sundmolen kan rumme ca. 137.000 m2 boliger og serviceerhverv.

Sundmolen ligger centralt i Indre Nordhavn, midt imellem Århusgadekvarteret og Levantkaj. Som del af byudviklingsprojektet i Nordhavn skal Sundmolen uderstøtte visionen for Nordhavnen, som fremtidens bæredygtige by. Målet med Sundmolen er at udvikle et blandet bykvarter, med et tydeligt grønt præg og en særegen arkitektoniske karakter, hvor kvarterets beboere og virksomheder vil  nyde godt af at være tæt på byen, metroen og vandet, samtidig med at kvarteret får en rolig og intim atmosfære.

Høring

Forslaget er i høring ind til den 13. oktober 2014

Mere information

Download Sundmolen-forslag-til-lokalplan

Download lokaludvalgets høringssvar den 25. sep. 2014, Mindretalsudtalelse vedr. høring om Sundmolen 25.9.14