Kommuneplanstrategi 2014

København skal bevare sin førende position som en by, mennesker ønsker at bo i og hvor borgerne har en høj livskvalitet. Befolkningsvæksten og flere arbejdspladser udgør grundlaget for Københavns succes som storby. Rettidige kommunale og private investeringer i infrastruktur, skoler og institutioner, kultur og fritidsmuligheder m.v. er centrale, når byen vokser.

Kommuneplanstrategien udstikker retningen for revisionen af kommuneplanen, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling.

Borgermøder

Lokaludvalget afholder workshop om strategien den 8. oktober kl.17.30-20.00 i KW3, Krausesvej 3. Se mere her

Høring

Der er høringsfrist den 13. oktober

Mere information

Download forslag til kommuneplanstrategi

Download Lokaludvalgets høringssvar 25. september 2014, Mindretalsudtalelse vedr. høring om kommuneplanstrategi 2014Høringsnotat fra borgermøde den 8. oktober om kommuneplanstrategi 2014 Høringssvar fra Havnekomiteen til Kommuneplanstrategi 2014

Foto: Fremtidsforsker jesper Bo Jensen holdt oplæg ved borgermødet d.8. okt. om Kommuneplanstrategien