Placering af p-hus

Forligskredsen bag p-forliget fra 2011, indgik i overførselssagen 2011-12 aftale om at afsætte 45 mio. kr. til bygning af et p-hus i konstruktion eller evt. køb af eksisterende p-pladser (denne mulighed har dog efterfølgende blevet skønnet at være uaktuel). 

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for placering af et nyt p-hus, hvor de afsatte midler bedst muligt anvendes, og der foreslås 9 forskellige placeringer, hvoraf 6 ligger i Østerbro bydel (Viborggade, Sejrøgade, Omøgade,  Classensgade, Strandboulevarden eller Carl Nielsens Allé).

Høring

Forslaget er i høring hos Østerbro Lokaludvalg med svarfrist d. 3.september 2014.

Mere information

Download   PLACERING_AF_P-HUS   

Download  lokaludvalgets høringssvar d.28.8.14, Mindretalsudtalelse vedr P-hus