Sprog og integration

De nuværende sprog- og integrationstiltag overfor børn og unge bygger på målsætninger besluttet i Københavns Kommune, samt Københavns Kommunes Integrationspolitik. Målene udløber imidlertid i 2014, og kommunen skal tage stilling til, hvilke visioner og målsætninger der skal være på området fremover.  
 
Et oplæg fra forvaltningen er sendt i høring. Efter høring fremlægger forvaltningen ny indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvar til udvalgets møde d. 24. september 2014. Kommunens samlede integrationspolitik skal fornyes inden udgangen af 2014. Ultimo 2014 skal integrationspolitik for 2015-2018 godkendes i Borgerrepræsentation.
 

Høring

Der er høringsfrist d. 29. august 2014
 

Mere information

Download høringsbrev, høringsmateriale, se lokaludvalgets høringssvar her: http://www.blivhoert.kk.dk/svar/7082