Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse

Københavns Kommune har sendt et forslag i høring om at kommunens 10. klasseaktivitet (undtagen special 10. klasse) placeres organisatorisk i Ungdomsskolen.

Forslaget indebærer, at Ungdomsskolen fremover indgår kontrakter om indhold, organisering og økonomi med erhvervsskolerne om 10. klasseundervisning i EUD-regi inden for rammerne for dimensionering af tilbuddene og de fastsatte økonomiske rammer. Den almene 10. klasseundervisning peger mere bredt frem mod det samlede ungdomsuddannelsessystem og fastholdes i kommunalt regi, men i tæt samarbejde med erhvervsskolerne.

Høring

Forslaget er i høring til og med 12. september

Mere information

Download høringsbrevhøringsmateriale, lokaludvalgets høringssvar 28.8.14