Beauvaisgrunden lokalplanforslag II

- forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg

Formålet med planerne er at udvikle området til et attraktivt område med boliger og serviceerhverv, herunder mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varer, samt at området formes med et grønt, bakket landskab med varierede byrum, rekreative kvaliteter og offentlig adgang.

Forslaget har været i intern høring hos lokaludvalget i foråret 2014. Se mere her.

Høring

Planerne er i høring til d.29. september 2014

Mere information

Download Lokalplanforslag_Beauvaisgrunden-II, lokaludvalgets høringssvar 25. september 2014, Mindretalsudtalelse til høringssvar-lokalplanforslag Beauvaisgrunden II