Cykling i Vordingborggade

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et forslag til modstrømscykelstier på dele af Vordingborggade i høring hos Lokaludvalget. 

Projektet har til formål, at ophæve ensretningen for cyklister, således det muliggøres at cykle mod ensretningen i Vordingborggade hhv. mod Østerbrogade og mod Strandboulevarden, hvor det i dag ikke er muligt at cykle for cyklisterne.

På strækningen mellem Strandboulevarden og Østerbrogade etableres modstrømscykelstier på delstrækningerne – fra Kertemindegade til Østerbrogade samt fra Silkeborggade til Strandboulevarden.

Der vil i forbindelse med projektet blive nedlagt i alt 13 parkeringspladser på de to strækninger.

Modstrømscykelsti ved Østerbrogade:
Modstrømscykelstien udgår fra Kertemindegade og fremføres langs fortovet med kantsten ud mod Østerbrogade, hvor cykelstien tilsluttes den eksisterende cykelsti på Østerbrogade.
Cykelstien føres tæt på de to eksisterende træer, men der gøres tiltag til at træerne kan bevares ved blandt anden at forbedre plantehullerne.

 

Modstrømscykelsti ved Strandboulevarden:
Modstrømscykelstien udgår fra Silkeborggade og fremføres langs fortovet med kantsten ud mod Strandboulevarden, hvor cykelstien tilsluttes den eksisterende cykelsti på Strandboulevarden.
Cykelstien føres tæt på de to eksisterende træer, som desværre på grund af deres tilstand skal udskiftes til nye tilsvarende træer.
Træet på det nordligste hjørne ved Strandboulevarden fornyes også, således at de nyplantede træer i området bliver ensartede.

 

Høring

Forslaget er i høring hos lokaludvalget til den 29. august 2014.

Mere information 

Download tegningerne af projekter her: Kertemindegade_Østerbrogade , Silkeborggade_Strandboulevarden,

Download lokaludvalgets høringssvar 28.8.14, Mindretalsudtalelse vedr. Vordingborggade, Indkomne borgerkommentarer høring om cykling i Vordingborggade