Metro til Nordhavn - forudgående høring om supplerende VVM

Borgerrepræsentationen besluttede i 2012 at bygge en metro til Nordhavn som en afgrening på Cityringen og vedtog efterfølgende i februar 2013 en VVM-redegørelse for denne.  
For at skabe mulighed for ny regulering af byggeriet som følge af ændring af lov om en Cityring, herunder forbedrede kompensations- og genhusningsmuligheder til naboerne, udarbejdes nu en supplerende VVM-redegørelse.  
Den supplerende VVM-redegørelse vil beskrive de miljøpåvirkninger, som ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen for metro til Nordhavn fra 2013.  
 

Høring

Der er høringsfrist den 8. august 2014
 

Mere information

 
Har du kommentarer til høringen kan du indsende dem her: http://blivhoert.kk.dk/hoering/metro-til-nordhavn-forudg-ende-h-ring-om-supplerende-vvm
 
Lokaludvalget kunne ikke nå at indsende høringssvar til denne høring.