DLG-silo på Fortkaj

Forslag til tillæg nr. 1 'DLG silo på Fortkaj' til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn er sendt i høring.

Planen muliggør anvendelserne bolig og erhverv i den eksisterende DLG-silo på Fortkaj i Nordhavn, samt en tilhørende parkeringskælder.

Derudover vil lokalplantillægget fastlægge nærmere bestemmelser for siloens omfang og ydre fremtræden. Som følge af projektet for omdannelsen af siloen fastlægger lokalplantillægget desuden en mindre ændring i bebyggelsesplanen for Århusgadekvarteret samt bestemmelser for det byrum, der opstår i forbindelse hermed.

Høring

Høringsfristen er den 19. september 2014

Mere information

Download DLG-silo-på-Fortkaj, Århusgadekvarteret-i-Nordhavn---forslag-til-kommuneplantillg-og-lokalplan

Download lokaludvalgets høringssvar d.28.8.14, Mindretalsudtalelse vedr. DLG-silo