Viborggade Lokalplanforslag

Planen skal muliggøre en boligbebyggelse der indpasses i den eksisterende blandede bebyggelse som består af boliger og erhverv. Boligbebyggelsen på knap 4000 m2 opføres med et fælles gårdareal og fælles tagterrasser. 

Høring

Forslag til planen er i høring til den 1. september 2014

Mere information

Download Lokalplanforslag Viborggade, find mere information om høringen her

Se lokaludvalgets høringssvar til startredegørelsen her, se lokaludvalgets høringssvar til lokalplanen her, Mindretalsudtalelse vedr. Viborggade, Indkomne borgerkommentarer Lokalplanforslag Viborggade