Skybrud - Signaturprojekter

Teknik- og miljøforvaltningen har sendt deres forslag til implementeringsplan af skybrudsindsatserne i høring hos lokaludvalgene. 

I første bølge vil man sætte ca. 30 projekter i gang i hele byen, 1-2 projekter i hver bydel. De 30 projekter skal være det der kaldes signaturprojekter – dvs. projekter med bl.a. høj synlighed, høj multifunktionalitet, høj synergi med andre bystrategier etc.  

På Østerbro foreslår forvaltningen at man udvælger Strandboulevarden og Skt. Kjelds Plads som Østerbros signaturprojekter.  

Implementeringsplanen skal vedtages af Borgerrepræsentationen sidst på året, sammen med en medfinansieringsplan.

Høring

Der er høringsfrist d.19.juni

Mere information

Download KORT_Signaturprojekter_skybrud , Forklaring af projekterne

Download Østerbro Lokaludvalgs kommentarer til implementering af skybrudsplan lokale signaturprojekter 19. juni, Mindretalsudtalelse-vedr. implementering af skybrudsplan