Gadegallerier

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil gerne høre dine gode og konstruktive bud på, hvor der kan skabes nye interessante rammer for kunst i det offentlige rum.   Alle ideer og kommentarer modtages meget gerne, men du kan også tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
  1. Hvor kan der etableres nye gadegallerier i København på minimum 30 meter?
  2. Hvorfor er dette sted ifølge din mening egnet?
  3. Ad hvilke kanaler skal kommunen annoncere etableringen af nye gadegallerier (både midlertidige pop-op gadegallerier og permanente)?

Kultur- og Fritidsforvaltningen modtager også gerne billeder ( inkl. adresser) af egnede steder/grunde, som kan være egnede til gadegallerier og opfordrer derfor alle til at oploade fotografier mv. på høringsportalen bliv hørt

Formålet med høringen er at indsamle ideer og forslag, som kan bidrage til anbefalinger til Kultur- og Fritidsudvalget til erstatning af de rammer for kunst i det offentlige rum, som forsvinder ved udviklingen af Enghave Brygge.

Høring

Der er høringsfrist den 13.08.14

Mere information

Find baggrundsinformation om høringen her

Download  lokaludvalgets høringssvar 19.6.14