Kommuneplanstrategi 2014 - intern høring

Kommuneplanstrategi 2014 – ’Den sammenhængende by’ præsenterer de overordnede mål og indsatser i de kommende års byudvikling i København og pejlemærkerne for udarbejdelsen af Kommuneplan 2015.

Strategien indeholder 5 temaer:

  1. Plads til flere københavnere
  2. Bæredygtig udvikling
  3. Flere arbejdspladser i København
  4. En sammenhængende by
  5. Kvalitet i byen

I perioden marts til maj gennemføres høringen i kommunens fagudvalg, de 12 lokaludvalg og kommunens Udsatteråd, Ældreråd og Handivapråd. I juni måned fremlægges sagen med udvalgenes respektive høringssvar for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Herefter sendes kommuneplanstrategien i offentlig høring i mindst 8 uger.

Høring

Der er frist på den interne høring d.15. maj

Mere information

Find høringsmaterialet her

Find lokaludvalgets høringssvar her