Sundhedsaftale

Kvaliteten af sundhedstilbuddene til borgerne afhænger i høj grad af kvaliteten af samarbejdet mellem hospitaler, almen praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud. Dette samarbejde reguleres og udvikles igennem fireårige sundhedsaftaler, der indgås mellem regionen og kommunerne i regionen.

For første gang skal der i år indgås én samlet aftale for Region Hovedstaden og samtlige 29 kommuner i regionen. Sundhedsaftalen er opdelt i en politisk aftale, der indeholder overordnede politiske visioner og målsætninger samt en administrativ sundhedsaftale, der udmønter målsætningerne i mere konkrete indsatser.

Udkastet til den politiske sundhedsaftale er netop sendt i høring. Udkastet vil blive behandlet i de relevante politiske udvalg i Københavns Kommune i perioden mellem d. 4. og d. 23. juni 2014.

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes høringssvar til den politiske sundhedsaftale er høringsudkastet sendt i høring i lokaludvalgene.

Høring

Høringsfristen er 20. maj 2014

Mere information

Download  høringsbrev og  Høringsmateriale

Download lokaludvalgets høringssvar 15.5.14