Østerbrogade Kaserne

Den 11. juni 2012 gav Københavns Kommune administrativt byggetilladelse til på ejendommen Østerfælled Torv 27 at indrette ny dagligvarebutik på 888 m2 med 525m2 salgsareal ved at sammenlægge tre eksisterende butikker.

Høring

Forslag til lokalplantillæg er i høring til d.12. juni.

Mere information

Download Østerbrogade kaserne - forslag til lokalplantillæg, find mere information her

Lokaludvalget har valgt ikke at svare på denne høring.