Østerbro Sundhedshus

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet et forslag til anlægsbevilling vedr. ombygning og indretning af Sundhedshus Sundhedshus på Randersgade 60.

Høring

Der er høringsfrist den 12. maj 2014

Mere information

Download høringsbrev, download indstilling

Download lokaludvalgets høringssvar 15.5.14 her