Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen

Københavns Kommune tilbyder modersmålsundervisning for børn fra medlemsstater i EU, fra lande, der er omfattet af aftalen om EØS samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland. Kommunen tilbyder ligeledes modersmålsundervisning for børn med ikke-EU- og EØS modersmål. Ordningen er ikke lovpligtig, men politisk besluttet i København af Borgerrepræsentationen. 

Den ikke-lovpligtige undervisning gennemføres i dag på hverdage om eftermiddagen på en lang række af byens skoler. Folkeskolereformen udvider skoletiden og BR har i forbindelse med udmøntningen af folkeskolereformen den 13.3.2014 besluttet, at den frivillige lektiehjælp og faglige fordybelse placeres på fritidsinstitutionerne for børn i 0.-3. klasse.

Der er derfor - og for at skabe en sammenhængende hverdag for børnene - behov for at overveje organisering og placering af den ikke lovpligtige modersmålsundervisning, som i dag ligger i umiddelbar forlængelse af undervisningen.  

Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 2. april 2014 besluttet, at forslag om to modeller til organisering af modersmålsundervisning sendes i høring. Udvalget skal efter endt høring behandle sagen igen i juni måned d.å. Hvis udvalget dér godkender sagen, vil model 2 med modersmålsundervisning på hverdage kunne træde i kraft fra det førstkommende skoleårs begyndelse. Model 1 med modersmålsundervisning om lørdagen vil kunne træde i kraft fra den 1. november 2014.

Høring

Der er høringsfrist den 23. maj 2014

Mere information

Download Høringsbrev og find indstilling samt bilag her: http://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Boerne-OgUngdomsudvalget/02-04-2014/6697803e-1e8e-4032-9b4d-f111ef2d223b/0a96a1f1-a0b3-48ae-91b7-a3b9363545bd.aspx

Lokaludvalget har valgt ikke at svare på denne høring