Sammenlægning Grupperne og Familiekurserne

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 2. april 2014 behandlet forslag om sammenlægning af specialskolen Grupperne og Familiekurserne København med virkning fra 1. august 2014 og besluttet at sende forslaget i høring.  
Det foreslås, at samle Familiekurserne og Grupperne organisatorisk til en større, fælles drevet enhed. Dette giver mulighed for mere robuste miljøer, både i et pædagogisk og fagligt perspektiv. Familiekursernes kompetencer i forhold til at arbejde med familier kan med fordel anvendes i arbejdet med de unge i Grupperne, der ofte har ganske komplicerede familieproblematikker, der påvirker den unges trivsel og læring.
Familiekurserne kan omvendt profitere af Gruppernes erfaring og viden om psykisk sårbare elever, og denne viden vil kunne bruges i kompetencecentret.   Når høringen er afsluttet, fremlægger forvaltningen resultatet af høringen samt forslag til endelig beslutning til Børne- og Ungdomsudvalget.

Høring

Der er høringsfrist den 23. maj 2014

Mere information

Download  høringsbrev og find indstilling samt bilag her: http://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Boerne-OgUngdomsudvalget/02-04-2014/6697803e-1e8e-4032-9b4d-f111ef2d223b/1909b930-fd9b-45e1-83cf-0ad43dc3c129.aspx

Lokaludvalget har valgt ikke at svare på denne høring.