Københavns Kommunes strategi for børnehandicapområdet

Københavns Kommunes Socialforvaltning er i færd med at udvikle en strategi for udviklingen af indsatsen for børn og unge med handicap og deres familier.

Formålet med strategien er at binde de overordnede politiske prioriteringer og de konkrete indsatser, der iværksættes overfor børn og unge med handicap og deres familier sammen.

Høring

Der er høringsfrist er den 25. april.

Mere information

Download følgebrev og Strategi 2014-2017 for udvikling af indsatsen for børn og unge med handicap og deres familier

Lokaludvalget har valgt ikke at svare på denne høring.