Medlemmer

Østerbro Lokaludvalg består af 23 medlemmer. 9 medlemmer er repræsentanter for de politiske partier, der er valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation.
De øvrige 14 medlemmer repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser indenfor skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet samt andre foreninger med lokale aktiviteter.

For hvert medlem af lokaludvalget er der to suppleantposter. Suppleanterne træder midlertidigt ind i lokaludvalget, hvis et medlem bliver forhindret i at deltage i et møde. Hvis et medlem træder helt ud af lokaludvalget, får førstesuppleanten posten.

Medlemmer af Østerbro Lokaludvalg

 

Navn

Parti/område

Kontakt

Bo Sandberg

Socialdemokraterne

 bo.sandberg@tdcadsl.dk

Lartey Godwin Lawson

Radikale Venstre

 lal@vd.dk

Dan Pedersen

Det Konservative Folkeparti

 pedersen.dan.dp@gmail.com

Jóannes Jørgen Gaard

Socialistisk Folkeparti

 joannes@privat.dk

Karin Storgaard

Dansk Folkeparti

 karin.storgaard@gmail.com

Annette Engell

Venstre

Morten Buchwald

Liberal Alliance

 mortenbuchwald@outlook.com

David Rønne 

Enhedslisten

 david@david-trappaud.com

Iben Vestergård

Alternativet

Finn Kristiansen

Børn, unge og idræt

Mogens Ove Nielsen

Børn, unge og idræt

 mogensovenielsen@gmail.com

Jan Sørensen

Børn, unge og idræt

 js@bkskjold.dk

Marika Tingleff Kayser

Social, ældre, sundhed og integration

 marikatingleff@hotmail.com

Finn Larsen

Social, ældre, sundhed og integration

 finn20277905@gmail.com

Allan Marouf

Social, ældre, sundhed og integration

 allan.marouf@hotmail.com

Sheku Amadu Jalloh

Social, ældre, sundhed og integration

 sj@kb.dk

Henrik Conradsen

Byrum, bolig, gård og gade

 conradsenhenrik@gmail.com

Allan Tyrrestrup

Byrum, bolig, gård og gade

 alon.tyrrestrup@gmail.com

Axel Thrige Laursen

Byrum, bolig, gård og gade

 axel@thrigelaursen.dk

Emmeline Othine

Byrum, bolig, gård og gade

 emmeline@emmeline-othine.com

Elisabeth Steiner

Kultur, fritid, erhverv og beskæftigelse

 elisa.steiner@gmail.com

Jesper Koefoed-Melson

Kultur, fritid, erhverv og beskæftigelse

 jesperkom@gmail.com

Jan Due

Kultur, fritid, erhverv og beskæftigelse

 jandue1956@gmail.com