Østerport II startredegørelse - intern høring

Startredegørelse for udarbejdelse af et lokalplanforslag med kommuneplantillæg for et område ved Østerport Station blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2014, hvorefter den er sendt i høring hos Østre og Indre By Lokaludvalg.

En vedtagelse af lokalplanen vil muliggøre en fortætning af bebyggelsen til højre for stationsbygningen på Østerport Station. Tanken er at forhøje den eksisterende bebyggelse mod Oslo Plads og Folke Bernadottes Allé med én etage samt endvidere opføre en bygning på 24 meter mod baneterrænet. Al ny bebyggelse er erhvervsbebyggelse.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den tilføjelse, at den 24 meter høje bygning skal være én etage lavere mod stationsbygningen, hvilket tilrettes i lokalplanforslaget.

Kommuneplanen foreslås ændret, så området bliver et S3-områd til serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 185, en maksimal bygningshøjde på 24 meter og et friareal på minimum 10 % af etagearealet.

Høring

Der er høringsfrist den 1. april 2014

Mere information

Se startredegørelsen, den politiske beslutning og protokolbemærkninger på dette link:

https://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Teknik-OgMiljoeudvalget/24-02-2014/25d7234d-85e4-4bfb-af02-b88dc893ccb3/d3c893f4-60ae-43eb-ad1e-5f9687b348e0.aspx

Eller download startredegørelsen her

Høringen er afsluttet. Tak for alle kommentarerne, de er medsendt lokaludvalgets høringssvar, som kan findes her, kommentarer til høringen findes her, resultat af spørgeskema her