Sundmolen i Nordhavn - startredegørelse

I indre Nordhavn er ’Århusgadekvarteret’ ved at være fyldt ud, hvad angår mulighed for at bygge boliger. Herudover afventer nybyggeri i ’Århusgadekvarteret Vest’ og på ’Trælastholmen’ det kommende metrobyggeri.

By & Havn har derfor anmodet om, at der udarbejdes en ny lokalplan for ’Sundmolen’. Lokalplanen skal muliggøre, at ’Sundmolen’ kan udvikles til et bykvarter med boliger og serviceerhverv, i tråd med planerne for byudviklingen af Nordhavn. Lokalplanen udgør det sidste område der skal planlægges for i den første fase af byudviklingen i Nordhavn.
Sundmolen vil som område ligge op til den nye metrolinje og vil således være godt bundet op på det kollektive trafiknetværk. Samtidig har Sundmolen en unik placering, omgivet af kanaler og bassiner ud til Øresund. Området bærer i dag præg af de store pakhuse på molen, hvor flere af dem bevares og indgår i den nye bebyggelsesstruktur.

Høring

Startredegørelsen er i høring til den 3. marts 2014

Mere information

Download Høringsbrev Sundmolen, Sundmolen i Nordhavn_Startredegørelse 

Download lokaludvalgets høringssvar d.13.3.14