Viborggade startredegørelse

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse på ca. 4.000 m2 etageareal på Indre Østerbro ved Viborggade. Projektet har et omfang, som betyder, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Projektet forudsætter endvidere et kommuneplantillæg, da bebyggelsesprocenten på 170 ligger over de byggemuligheder, der ligger i den nuværende kommuneplanramme.

Høring

Startredegørelsen er i høring til den 21. marts

Mere information

Download Høringsbrev vedr Viborggade, Viborggade Startredegørelse

Download lokaludvalgets høringssvar 13.3.14