Spildevandsplantillæg

Københavns Kommune har udarbejdet et tillæg til den gældende spildevandsplan 2008. Formålet med planen er at muliggøre gennemførelsen af en række kloakprojekter, som af forskellige årsager presser sig på.

Plantillægget indeholder en revision af plangrundlaget i den gældende spildevandsplan 2008 for så vidt angår skybrudssikring af byen og fremtidssikring af kloakkens funktion. Derudover muliggør tillægget en række konkrete projekter for håndtering af regnvand og spildevand, med specielt fokus på klimatilpasningsprojekter til opstart i 2014.

Høring

Der er høringsfrist d.9. marts 2014

Mere information

Download Tillæg 3 Spildevandsplan  

Download lokaludvalgets høringssvar om Spildevandstillæg 060214