Høringer 2014

Almene boliger - forudgående høring

Supercykelsti Helsingørruten

Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Integrationspolitik 2015-2018

Metro til Nordhavn - supplerende VVM

Kommuneplanstrategi 2014

Metro til Nordhavn - forudgående høring om supplerende VVM

Sundmolen - lokalplanforslag

Beauvaisgrunden lokalplanforsalg II

Placering af P-hus

Viborggade - lokalplanforslag

Cykling i Vordingborggade

Sprog og integration

Københavns Kommunes budget 2015

Placering af 10. klasse

DLG-silo på Fortkaj

Gadegallerier

Skybrud - signaturprojekter

Svanemølleruten, etape 3

Østerbro Sundhedshus

Sundhedsaftale

Kommunplanstrategi 2014 - intern høring

Modersmålsundervisning

Sammenlægning Grupperne og Familiekurserne

Københavns Kommunes Strategi for børnehandicapområdet

Østerbrogade Kaserne

Beauvaisgrunden lokalplanforslag

Østerport Station II - startredegørelse

Sundmolen i Nordhavn - startredegørelse

Viborggade - startredegørelse

Spildevandstillæg

Skråparkering 2014

Ældre og gangbesværede i den kollektive trafik

Toiletenheder

Kollegie- og ungdomsboliger

Folkeskolereform - faglig udmøntning

Kreative zoner

 

Øvrige henvendelser i 2014

Kommentarer til nabohøring vedr. P-hus i Nordhavn 13.11.14

Kommentar vedr. projektpakker for klimatilpasningsplaner på Østerbro 20.11.14 

Mindretalsudtalelse vedr. klimaprojektpakker 20.11.14

Henvendelse vedr. buslinje 1 og 14