Kollegie og ungdomsboliger

Forslaget til tillæg til Kommuneplan 2011, der ændrer rammerne for lokalplanlægning for kollegie- og ungdomsboliger er sendt i høring.

De gældende kommuneplankrav til kollegie- og ungdomsboliger er på de fleste områder de samme som til familieboliger. De tager således ikke hensyn til, at unge bruger både boligen og byen på en anden måde end familier gør. Der er derfor brug for at ændre på kommuneplankravene, så de afspejler denne forskel bedre.

Tillægget ændrer rammerne for kollegie- og ungdomsboliger på følgende parametre:

• Antallet: Kvoten på de 3.000 kollegie- og ungdomsboliger forhøjes

• Omdannelse og nybyggeri: Reglerne forenkles

• Lokalisering: Reglerne forenkles og muliggør kollegie- og ungdomsboliger flere steder

• Bilparkering: Der indføres en generel norm for bilparkering til kollegie- og ungdomsboliger

• Friareal: Der indføres et generelt friarealkrav til kollegie- og ungdomsboliger

Høring

Forslaget er i høring indtil d. 22.02.14

Mere information

Download Forslag til kommuneplantillæg Kollegie og ungdomsboliger - generelle bestemmelser