Kort over Østerbro bydel

Her kan du se et kort over bydelen samt en gadefortegnelse for bydele i København. Således kan du se præcis det område, der hører ind under Østerbro Lokaludvalg. Det følger nemlig ikke udelukkende postnummeret 2100.

Hvis du planlægger at søge Østerbropuljen om penge til et arrangement eller projekt, er det afgørende, at det foregår indenfor bydelsgrænserne - ellers hører det under et andet lokaludvalg.

 

Skoledistrikter og meget mere på Kbhkort

Du kan få overblik over skoledistrikter, cykelstier, drikkeposter, arrangementer, bydele og lokaludvalgsområder samt meget andet med Københavns Kommunes digitale kort: http://kbhkort.kk.dk/

Hvis man vælger ”Administrative grænser” og zoomer ind, vises også gadenavne mv.

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/saadan-er-byen-inddelt/roder

 

Kender du bydelsatlassene?

Der blev i 2003 lavet bydelsatlas for alle bydele i Kommunen, som kortlægger bydelenes karakteristika (vartegn, sigtelinjer mm.). Find atlasset for Østerbro her:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/kort-over-koebenhavn/byanalyser/byskabsatlas

 

Er du interesseret i en oversigt over anlægsprojekter på Østerbro?

Så kan du finde et oversigtskort her:

http://subsite.kk.dk/politikogindflydelse/byudvikling/anlaegsprojekter/anlaegskort.aspx