Skråparkering

Som led i Parkeringsaftalen 2011 vedtaget af Borgerrepræsentationen 13. oktober 2011, skal der anlægges 750 skråparkeringspladser i blå betalingszone koncenteret omkring Østerbro, Vesterbro og Amager.

På Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at lokaludvalgene i de berørte område skal høres, inden der bliver taget endeligt stilling til placering af de resterende omkring 400 pladser under skråparkeringsprojektet.

Nedenfor finder du illustrationer af de afsluttende projekter, som Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår anlægges på Østerbro. Forvaltningen har besluttet at sende et overskud af projekter i høring således, at hvis enkelte projekter skulle enden med at blive fravalgt, vil der alligevel være tilstrækkeligt til, at den resterende mængde pladser kan anlægges.

Derfor er materialet prioriteret således at projekterne til og med Livjægergade i første omgang anbefales af forvaltningen, mens de resterende pladser fungerer som en buffer i tilfælde af at visse projekter - bl.a. som følge af høring og efterfølgende politisk behandling - må opgives.

Østerbro Lokaludvalg har i forbindelse med høringen bedt forvaltningen om at svare på følgende spørgsmål:

  1. Hvor mange parkeringspladser er alt ialt tiltænkt den blå p-zone i Østerbro bydel?

  2. Hvor mange placeres i andre bydele? Hvilke?

  3. Hvor mange ekstra parkeringspladser i bydelen blev besluttet i sidste skråparkeringsrunde?

  4. Hvor mange træer plantes i de to skråparkeringsrunder i bydelen?

  5. Er der sat plads af for hver anden ejendom, så ladcykler kan trækkes ind til boligopganene og yderligere cykling på fortovet undgås? Hvor mange p-pladser vil det koste at indrette sig på et sådant kvalitetsniveau.

  6. Hvor mange påtænkte parkeringspladser tænkes placeres, hvor bilparkeringen vil reducere nuværende fortovsbredder?

  7. Oprettes der nye ensretninger for bilister? Hvor?

  8. Oprettes der nye ensretninger for cyklister? Hvor?

  9. Hvorledes tænker man sig at parkeringsløsningerne vil bidrage til at håndtere klimaproblemerne med kommende hedebølger i det tætte Østerbro, hvor særligt syd- og vestvendte facader ophedes?

Høring

Der er høringsfrist den 14.februar 2014

Mere information

Download Høringsbrev Østerbro skråparkering, Samlet_Skrå parkering Østerbro

Download Høringssvar vedr Skråparkering på Østerbro. Indsendte borgerkommentarer til høringen er medsendt lokaludvalgets høringssvar, se borgerkommentarerne her: Indkomne kommentarer vedr skråparkering