Toiletenheder

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune inviterer hermed en række interessenter til at komme med eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til forvaltningens vurdering af placeringsmuligheder for nye toiletenheder.

Høring

Der er høringsfrist den 31. januar 2014

Mere information

Download Placering af nye toiletenheder i Københavns gadebillede

Download lokaludvalgets høringssvar_230114