Folkeskolereform - faglig udmøntning

Der blev i juni 2013 indgået en national aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Størstedelen af aftalen udmøntes nu i ny lovgivning, som undervisningsministeren har fremsat forslag til i folketinget d. 31. oktober 2013. Lovforslagene forventes vedtaget inden jul 2013.

På en række punkter kræver den forventede nye lovgivning, at der kommunalt tages stilling til, hvordan lovgivningen skal udmøntes. 
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til udmøntning af den kommende nationale lovgivning vedr. folkeskolereformen, herunder:

Høring

Der er høringsfrist den 24. januar 2013

Mere information

Download høringsbrev, Folkeskolereform-faglig udmøntning

Download lokaludvalgets høringssvar 23.1.14