DLG silo i Nordhavn - forslag til lokalplantillæg, intern høring

Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at udarbejde et forslag til lokalplantillæg for DLG siloen på Fortkaj, på baggrund af et projekt der foreslår en ombygning af siloen til blandt andet boligformål.

Byggefeltet er i lokalplanen "Århusgadekvarteret i Nordhavn" fastlagt til offentligt tilgængelige funktioner som kultur-, idræts- og fritidsformål herunder restauranter, cafeer og butikker. Det har imidlertid været svært at få passet de offentligt tilgængelige formål ind i siloen, og der har samtidigt været et ønske om at få flere boliger til Århusgadekvarteret.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der laves et tillæg til lokalplanen som muliggør boliger, hotel og parkering i siloen. 

Høring

Der er høringsfrist den 13. december 2013

Mere information

Download skitseforslag, Silo-Lokalplanområde

Download lokaludvalgets høringssvar 10.12.13