Fremtidens plejeboliger

Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune har på udvalgsmødet 24. oktober 2013 truffet beslutning om at sende udkast til Nye principper for fremtidens plejeboliger i høring.

De nye principper for fremtidens plejeboliger skal være retningsvisende for indretningen af de fysiske rammer i københavnske plejeboliger og erstatter dermed de eksisterende ”17 principper – et godt grundlag i trivsel i de nye plejeboliger”, som blev udformet i forbindelse med påbegyndelsen af moderniseringsplanen for plejeboliger i København i 2006.

De nye principper er formuleret med udgangspunkt i hverdagen i plejeboligerne og beskriver, hvordan de fysiske rammer kan være med til at understøtte gode liv for beboere og medarbejdere. Principperne er udarbejdet med input fra repræsentanter fra Ældrerådets Boligudvalg, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fællestillidsrepræsentanter samt forstandere og medarbejdere i kommunens plejeboliger.

Høring

Høringsfristen er den 25. november 2013

Mere information

Download Udkast til nye principper for fremtidens plejeboliger

Download  lokaludvalgets høringssvar 14.11.13