Bebyggelsen vest for Søerne - startredegørelse, intern høring 

Flertallet af bygningerne mod søerne langs Peblinge Dossering og Sortedam Dossering har høj bevaringsværdi og danner sammen en bevaringsværdig søfront. Området er kun enkelte steder omfattet af lokalplaner og servitutter.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager jævnligt ansøgninger om opsætning af altaner på facaderne mod Søerne, samt ønsker om kviste i forbindelse med indretning af beboelse i de eksisterende tagrum. Dertil kommer en stigende interesse for at etablere tagterrasser.

Forvaltningen har på den baggrung igangsat et lokalplansarbejde med henblik på at sikre at altaner, kviste og tagterrasser opsættes og udføres med respekt for de bevaringsværdige facader. Forvaltningen har sendt udkast til startredegørelse i intern høring.

Mere information

Udkast til startredegørelse vest for søerne

Download lokaludvalgets høringssvar 10.10.13