Ungdomsboliger - Forudgående høring kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. september 2013, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2011, der skal lempe på de overordnede plankrav for ungdomsboliger. Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til emnet, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).

Københavns Kommune ser følgende væsentlige spørgsmål, som der ønskes ideer og kommentarer til:
• Hvad er de vigtigste kvaliteter ved en ungdomsbolig, og hvad spiller en mindre rolle?
• Hvor meget betyder ungdomsboligens udendørs friarealer i forhold til byens parker og andre offentlige byrum?
• Er der boligområder i København, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at opføre ungdomsboliger?
• Hvilken type ungdomsbolig matcher bedst fremtidens behov: Små billige kollegieværelser med mange fælles faciliteter eller lidt større selvstændige boliger?

Du er naturligvis velkommen til at komme med andre ideer og kommentarer, der knytter sig til emnet indenfor den kommunale planlægnings rammer.

Høring

Den forudgående høring løber til den 1. november 2013.

Mere information

Download Ungdomsboliger_FORUDGÅENDE-HØRING

Download lokaludvalgets høringssvar 10.10.13