Ny budgetmodel for rengøring på skoler

Borgerrepræsentationens Børne- og Ungdomsudvalg har på udvalgsmødet den 11. september 2013 behandlet indstilling om ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder og besluttede at sende forslaget i høring.
 
Forslag til en ny budgetmodel sikrer, at der med den tildelte bevilling gives garanti for, at opgaven kan løses via forvaltningens egne sektioner.  
 
De overordnede principper for den udarbejdede model er:
1. at den enkelte skole tildeles en bevilling, som sikrer, at skolen altid kan vælge at få opgaven løst af forvaltningens centrale enheder i form af Rengøringssektionen eller Gårdmandskorpset
2. at sikre enkelthed og gennemskuelighed i budgettildelingen
3. at harmonisere budgettildelingen på området med budgettildelingen på daginstitutionsområdet, hvor ny budgetmodel blev vedtaget i BR 4.10.2012  
 
Modellen foreslås implementeret med virkning fra 1. januar 2014. Modellen efter en eventuel vedtagelse i BUU efter høring behandles i ØU og BR på fast track, så forslaget kan behandles i BR den 12.12.13.
 

Høring

Forslaget er i høring til den 1.11.13
 

Mere information

Download Høringsbrev, Indstilling-beslutning-samt-bilagsmateriale

Download lokaludvalgets høringssvar 10.10.13