10. klasseområdet

Borgerrepræsentationens børne- og ungdomsudvalg besluttede den 11. september at sende ændringer på 10. klasseområdet i høring:

Efter høringen forelægges forslagene for Børne- og Ungdomsudvalget igen. Herefter sendes sagen til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Høring

Forslaget er i høring til den 1.11.13

Mere information

Download Høringsbrev, Indstilling, beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdomsudvalgetsmøde den 11. september 2013 kan ses her (punkt 4)

Download Lokaludvalgets høringssvar 10.10.13