Revision af affaldsregulativer

Affaldsregulativerne skal revideres og er derfor sendt i offentlig høring. Ændringerne vedrører primært principperne for opkrævning af dagrenovationsgebyret som led i implementeringen af Ressource- og Affaldsplan 2018 og med udgangspunkt i genopretningsplanen for økonomien på affaldsområdet. Regulativerne indeholder også ændringer af teknisk karakter.
 

Høring

Affaldsregulativerne er i høring til den 8.oktober 2013

Mere information

Download Erhvervsaffaldsregulativ-udkast og Husholdningsaffaldsregulativ-udkast

Download Lokaludvalgets høringssvar 10.10.13